Bestämmelser

Spelprogram 2023

Sön

18/6

Haverdal GK18 hål första start 12:00

Mån

19/6

Halmstad GK 36 hål första start 07:00

Tis

20/6

Ringenäs GK 27 hål första start 07:00

Ons

21/6

Holm GK 18 hål Shotgun 08:00

Tönnersjö GK Shotgun 15:00

Tor

22/6

Skogaby GK 18 hål Shotgun 08:00 samt lunch och prisutdelning.

Tävlingsbestämmelser för Halmstad Långgolf


Deltagare

Rätt att delta har herrar/damer/juniorer som är aktiva medlemmar i golfklubb anslutna till SGF eller annan nationell spelarorganisation. Hcp gräns för deltagande i tävlingen är 54. Tävlingen är öppen för såväl amatörer som professionella spelare, PGA-medlemmar eller NA-spelare.


Högsta handicap som får räknas

Högsta handicap som får räknas i Halmstad Långgolf är 36,0.

Med det menas den handicap alternativt den spelhandicap som enspelare högst får tillgodoräkna sig i tävlingen. Spel- och tävlingshandboken 8.2.4.2


Klassindelning

Startfältet delas upp i A-, B-klass efter principen halva starfältet i vardera klass.


Hcp

Då det är en spelande tävlingsledning för Halmstad långgolf 2023 så av praktiska skäl kommer vi att använda oss av den handicap som spelaren hade i första ronden under hela tävlingen enligt Spel- och tävlingshandboken 11.2.5. Hcp-justering utförs av tävlingsledningen efter avslutad tävling.


Anmälan

Spelaren är personligen ansvarig för sin anmälan till tävlingen. Anmälan sker på det sätt som anges i inbjudan.


Startavgift

Startavgiften för 2023 års tävling är 3500 kr som inkluderar greenfee, jubileumsmiddag efter tisdagens spel på Ringenäs GK, prisbord och lunch avslutningsdagen.


Spelare som ej önskar deltaga i jubileumsmiddagen betalar 3200 kr i startavgift.


Startavgiften skall vara inbetald senast den 1 maj 2023.

De första 100 anmälda är garanterade plats i tävlingen.


Betalas via Swish till 0705-83 66 45 eller via överföring till

Swedbank konto 8169-573 4156 686-2


Spelform

Alla klasser spelar: Slaggolf med full hcp.


Antal hål

8 banor med totalt 126 hål.


Tee

Gul respektive röd tee

Tillåter val av tee enligt "Tee i HCP-tävlingar"


Golfbil

Nyttjande av golfbil under tävlingen kräver giltigt läkarintyg.


Återbud

Vid återbud återbetalas startavgiften -200:- i administrationsavgift. Vid återbud senare än 14 dagar före tävlingen erfordras läkarintyg.


Uteblivande

Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start anmäls till spelarens hemmaklubb.


Lika resultat

Särskiljning vid lika resultat enligt Spel- och tävlingshandboken 10.4.2.6

1.Spelhandicapmetoden

2.Matematiska metoden 

3.Lottning


Avståndsmätare

Är tillåtet enligt regel 4.3a "Tillåten och förbjuden användning av utrustning".


Resultat

Fullständig resultatlista presenteras på "www.halmstadlanggolf.se" snarast efter prisutdelning. Delresultat presenteras under vecka via "min golf" samt på klubbarna under veckan.


Central tävlingsledning för Halmstad Långgolf

Den centrala tävlingsledningen (CTL) ansvarar för utformning av tävlingsbestämmelserna för Halmstad Långgolf 2023. CTL ansvarar även för information, tryckning och distribution av tävlingsbestämmelser. Vidare ansvarar CTL för distribution av övrigt sponsormaterial, startkit, scorekort mm. som rör Halmstad Långgolf 2023 till klubbarna.


I den centrala tävlingsledningen ingår

Martin Persson, Jonas Bengtsson och Mikael Hanell.