Bestämmelser

Spelprogram 2024

Sön

16/6

Skogaby Golfklubb 18 hål 

Mån

17/6

Holm Golfklubb

18 hål shotgun Kl:08:00

Haverdal Golfklubb

18 hål shotgun Kl:15:00

Tis

18/6

Ringenäs Golfklubb

27 hål första start Kl:07:00

Ons

19/6

Halmstad GolfKlubb 36 hål

Tor

20/6

Tönnersjö Golfklubb

18 hål shotgun Kl:08:00

Lunch och prisutdelning direkt efteråt.

Tävlingsbestämmelser för Halmstad Långgolf


Deltagare

Rätt att delta har herrar/damer/juniorer som är aktiva medlemmar i golfklubb anslutna till SGF eller annan nationell spelarorganisation. Hcp gräns för deltagande i tävlingen är 54. Tävlingen är öppen för såväl amatörer som professionella spelare, PGA-medlemmar eller NA-spelare.


Högsta handicap som får räknas

Högsta handicap som får räknas i Halmstad Långgolf är 36,0.

Med det menas den handicap alternativt den spelhandicap som enspelare högst får tillgodoräkna sig i tävlingen. Spel- och tävlingshandboken 8.2.4.2


Klassindelning

Startfältet delas upp i A-, B-klass efter principen halva starfältet i vardera klass.


Hcp

Då det är en spelande tävlingsledning för Halmstad långgolf 2024 så av praktiska skäl kommer vi att använda oss av den handicap som spelaren hade i första ronden under hela tävlingen enligt Spel- och tävlingshandboken 11.2.5. Hcp-justering utförs av tävlingsledningen efter avslutad tävling.


Anmälan

Spelaren är personligen ansvarig för sin anmälan till tävlingen. Anmälan sker på det sätt som anges i inbjudan.


Startavgift

Startavgiften för 2024 års tävling är 3300 kr som inkluderar greenfee,  , prisbord och lunch avslutningsdagen.Startavgiften skall vara inbetald senast den 1 maj 2024.

De första 100 anmälda är garanterade plats i tävlingen.


Betalas via Swish till 0705-83 66 45 eller via överföring till

Swedbank konto 8169-573 4156 686-2


Spelform

Alla klasser spelar: Slaggolf med full hcp.


Antal hål

7 banor med totalt 135 hål.


Tee

Gul respektive röd tee

Tillåter val av tee enligt "Tee i HCP-tävlingar"


Golfbil

Nyttjande av golfbil under tävlingen kräver giltigt läkarintyg.


Återbud

Vid återbud återbetalas startavgiften -500:- i administrationsavgift. Vid återbud senare än 14 dagar före tävlingen erfordras läkarintyg.


Uteblivande

Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start anmäls till spelarens hemmaklubb.


Lika resultat

Särskiljning vid lika resultat enligt Spel- och tävlingshandboken 10.4.2.6

1.Spelhandicapmetoden

2.Matematiska metoden 

3.Lottning


Avståndsmätare

Är tillåtet enligt regel 4.3a "Tillåten och förbjuden användning av utrustning".


Resultat

Fullständig resultatlista presenteras på "www.halmstadlanggolf.se" snarast efter prisutdelning. Delresultat presenteras under vecka via "min golf" samt på klubbarna under veckan.


Central tävlingsledning för Halmstad Långgolf

Den centrala tävlingsledningen (CTL) ansvarar för utformning av tävlingsbestämmelserna för Halmstad Långgolf 2024. CTL ansvarar även för information, tryckning och distribution av tävlingsbestämmelser. Vidare ansvarar CTL för distribution av övrigt sponsormaterial, startkit, scorekort mm. som rör Halmstad Långgolf 2024 till klubbarna.


I den centrala tävlingsledningen ingår

Martin Persson, Jonas Bengtsson och Mikael Hanell.